DICE-骰子

来自全漫画
跳转至:导航搜索
DICE-骰子.jpg
名称:DICE-骰子
地区:韩国
语言:韩语
连载平台:咚漫
状态:已完结

故事梗概

想改变命运吗?那就跟我玩个游戏吧~觉得自己人生失败的东太,羡慕嫉妒完美的转学生。他却对自己说“这就像玩游戏一样简单”。

在线阅读

  • DICE-骰子 | 简体中文 | 完结
  • DICE-骰子 | 简体中文 | 完结